Blog

Wat Davina Michelle en de Bijbel ons leren over water

Door Team BasiC
redding Vergeving Genade
27 mei 2021

Wil je iets beseffen van de kracht van water? Davina Michelle laat er in deze act, die ze opvoerde tijdens het songfestival, iets van voelen.

Haar spectaculaire optreden was een ode aan de Deltawerken, die ons land beschermen tegen overstromingen. “Water verbindt, is veerkrachtig en is onlosmakelijk onderdeel van Nederland,” zei de zangeres over de inspiratie voor haar lied ‘Sweet water’.

‘Why don't we share our sweet sweet water?’

In de Bijbel gaat het ook vaak over water, maar niet alleen over ‘sweet water’. Water staat er symbool voor dood, dreiging en chaos. Jezus liep over het water, op die manier liet Hij zien: Ik sta boven die machten van dood en chaos. Het volk Israël ervoer de dreiging van water toen ze aan de oever van de Rode Zee stonden – met in hun nek de hete adem van Egyptische soldaten. Op eigen kracht konden ze dat water nooit door. Zoals niemand op eigen kracht de doodsrivier door kan, dat red je niet.

Maar in de Bijbel gaat het ook over dat andere water, ‘sweet water’. Water dat bruist, leven brengt, reinigt, verfrist. Een glas helder water na een lange zomerwandeling – hoe chill is dat! Jezus zegt: “Wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen.” Water betekent hier: overvloed, verzadiging, verlossing. Zo diep als de zee, zo diep gaat Gods barmhartigheid, en zelfs nog dieper... “Onze zonden werpt U in de diepten van de zee.” (Psalm 103:12)

Kerkvader Augustinus vertelde eens van een kind dat hij aan het strand zag spelen. Het kind haalde met een klein emmertje water uit de zee en gooide dat over in een kuil die hij zelf had gegraven. Augustinus haalde er een diepe les uit. Hij zei: “Dat kind kan de zee natuurlijk onmogelijk in zijn kleine putje opbergen. Even onmogelijk is het dat wij met ons kleine verstand de oceaan van Gods genade en liefde, geopenbaard in Christus, kunnen bevatten.”