Denkprikkel

Wil je God zien? Onmogelijk?!

Door Matthijs Voskuil
Inspiratie Jodendom Zintuigen
18 november 2022

De keizer van Rome zegt op een dag tegen een Joodse rabbi:
“Nu wil ik jullie God zien.”

“Onmogelijk,” zegt de rabbi.
“En toch wil ik Hem zien!” reageert de keizer.

De rabbi neemt de keizer mee naar buiten en zet hem met zijn gezicht helemaal in de zon.

”Kijkt u maar eens recht in de zon.”
“Dat kan helemaal niet,” zegt de keizer, “dat is oogverblindend”.

“Precies,” zegt de rabbi, “de zon is maar één van de vele dienaren van God in de wereld...”

“...u kunt er niet eens in kijken. Hoe zou u dan de oogverblindende majesteit van God kunnen zien?"

Denk jij dat deze rabbi gelijk had?