Denkprikkel

360 miljoen mensen zijn knettergek of kennen een geheim

Door Marcel Vroegop
Belijden Beproeving Vrijheid
25 januari 2023

Die lui zijn toch compleet gestoord! Wie laat zich nou verstoten door de eigen familie? Wie laat zich verkrachten? Vermoorden? Allemaal omdat ze zo nodig Iemand willen volgen die 2000 jaar geleden op deze aarde rondliep. Je kunt toch opstaan en vechten? Of jezelf een beetje aanpassen en het geloof voor jezelf houden? Je laat je toch niet als mak lammetje willoos afvoeren naar het slachthuis?

Ze zijn compleet achterlijk, die 360 miljoen christenen die worden vervolgd omdat ze geloven dat Jezus de Zoon van God is.

Achterlijk? Misschien wel. Want die monden blijven tot de laatste snik prevelen: “Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen.”