Denkprikkel

De reformator Luther had eens een bizarre droom

Door Redactie BasiC
Zonde Jezus Vergeving
24 mei 2021

De reformator Luther had eens een bizarre droom. Hij droomde dat de duivel in eigen persoon voor hem stond, met een lijst in de hand. Op die lijst stonden alle zonden die Luther had gedaan. Luther moest satan gelijk geven: al die zonden had hij inderdaad gedaan. Sterker nog: er ontbraken nog een paar zonden...

Maar wat deed Luther toen? Hij doopte zijn pen in de rode inkt... en schreef dwars door die zondenlijst: “En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden.” Daarna verscheurde hij het papier en wierp het in het vuur.

Toen hij opkeek, was de duivel verdwenen.