Blog

Economie, de nieuwe religie van Nederland

Door Redactie BasiC
Maatschappij Media Bidden
9 juni 2022

Onze Waarden
Die in de markt zijn,
Uw groei worden geheiligd,
Uw rendement kome,
Uw wil geschiede gelijk in de winkel,
Als ook op ons aanrecht.

Geef ons heden onze dagelijkse koopkracht,
En verhoog onze schulden,
Zoals ook wij voor anderen hun schulden verhogen,
En leidt ons niet in de recessie,
Maar verlos ons van inflatie.

Want van u is de overheid en de beurs en de banken,
Tot in de eeuwigheid.
Amen.

Dit ‘gebed’ sprak columnist Pieter Derks een paar geleden uit voor NPO-Radio 1.
Volgens hem is economie de nieuwe religie geworden van Nederland.

Wat denk jij, heeft hij een punt?