Denkprikkel

Het geheim van op tijd je mond houden

Door Matthijs Voskuil
Stilte Keuzes Levensttijl
30 mei 2024

Een leerling vroeg eens een aan zijn leraar: “U werkt hard om ons wat te leren, maar het levert weinig op. Is dat niet mega-irritant?”

Een leerling vraagt aan een rabbi: “Is het goed om veel te praten?”

De rabbi geeft het volgende antwoord: “Hoor de kikkers en luister naar de haan. De kikkers kwaken de hele dag en de hele nacht. Niemand luistert er naar. De haan kraait ’s morgens maar een keer of drie. Iedereen weet dan dat er een nieuwe dag is aangebroken. Het is dus belangrijk om op de juiste momenten iets te zeggen.”

De leerling knikt er doet er verder het zwijgen toe.