Denkprikkel

Hoe deal jij met angst in jouw leven?

Door Team BasiC
Angst Hoop Moed
17 augustus 2022

Alleen Jezus Christus, de gekruisigde en levende,
is de Heer van de angst.

De angst kent Hem als zijn Heer,
Alleen voor Hem wijkt hij.

Zie daarom op Hem in jullie angst,
denk aan Hem, stel je Hem voor ogen, roep Hem,

bid tot Hem, geloof dat Hij nu bij je is en helpt.

Dan zal de angst verbleken en wijken
en zul je vrij zijn in het geloof

in de sterke en levende Heiland,
Jezus Christus.

“Geloof dat Christus nu bij je is en je helpt...” Deze oproep komt van Dietrich Bonhoeffer, een Duitse predikant. Het zijn niet zomaar vrome praatjes van een man die zelf niks wist van angst. Bonhoeffer deed mee aan het verzet tegen Adolf Hitler. Hierdoor kwam hij in de gevangenis en in de nacht van 22 op 23 april 1945 werd hij opgehangen. Zijn laatste woorden waren: “Dit is het einde, voor mij het begin van het leven.”

Hoe deal jij met angst in jouw leven?