Blog

Pas op voor praatjesmakers!

Door Marcel Vroegop
Bijbel Belijden Waarheid
17 maart 2023

Pas op voor dwaalgeesten en dwaalleraars! Dat wilde Luther duidelijk maken met dit verhaal over een vos en een haan.

Een vos zei eens tegen een haan die in een boom zat: “Kom naar beneden, want er is vrede gesloten tussen de dieren. We gaan elkaar voortaan helpen om een betere wereld te krijgen.”

Maar de haan zei: “Ik heb daar nog geen bericht van gekregen en daarom hou ik me voorlopig maar aan de gedragslijn die mijn voorouders en ouders altijd hebben gevolgd tegenover vossen.”

Dat was verstandig van die haan, anders had het hem zijn leven gekost. De Bijbel leert ons ook dat je niet alle geesten moet geloven, hoe mooi ze ook praten. Dwaalgeesten en dwaalleraars zijn bedrieglijk.

Hoe gevoelig ben jij voor mooie praatjesmakers?