Denkprikkel

Wie of wat geeft jou houvast als je ‘kopje onder’ dreigt te gaan?

Door Team BasiC
Bijbel Hoop Vertrouwen
31 juli 2021

De Schotse prediker Robert McCheyne vertelde eens over een man die dreigde te verdrinken in zee:

“Die man zal waarschijnlijk heel blij zijn als iemand hem een touw toewerpt, dat hij kan vastgrijpen. Dat is dan zijn houvast, al ligt hij nog in het water.”

“Maar een nog heerlijker gevoel zal hij hebben, als hij door dat touw op het strand getrokken wordt en hij vaste grond onder zijn voeten voelt.”

McCheyne zei: “Het geloof heeft midden in alle aanvechtingen houvast aan Gods belofte, maar het is vooral ook ‘een vaste grond van de dingen die men hoopt’ (Hebreeën 11:1).