Denkprikkel

Wat houdt jou van God af?

Door Team BasiC
Zonde Liefde Drank
13 augustus 2021

“Als je probeert gelukkig te zijn door te worden bewonderd door mannen, of bemind door vrouwen, of verwarmd door drank, of door vol wellust te zijn, of door het krijgen van bezittingen, dan houdt dat je af van de liefde van God...

Dan krijgen mannen, vrouwen, drank, wellust en hebzucht prioriteit boven God, en zij verduisteren Zijn licht.

En dan zijn we ongelukkig en bang en boos en heftig en ongeduldig en kunnen we niet bidden en kunnen we niet stilzitten.

Dat is een bittere zondelast, en daarvoor verlaten we dan het zachte juk van Christus.”

(Thomas Merton, monnik en schrijver)